PROGRAM SZKOLENIA:

I. Jak zapobiegać korektom finansowym?

1. Jak przygotować dokumentację aplikacyjną, aby uniknąć ryzyka korekt finansowych? (omówienie obszarów, w których zaniechania prowadzą do korekty finansowej)
2. W jaki sposób należy przygotować dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aby uniknąć ryzyka korekt finansowych?

II. Czy da się nadrobić „zaległości”?

1. Jakie działania podjąć, gdy nie zabezpieczyliśmy ryzyk związanych z korektami w sposób omówiony w pkt I planu szkolenia, a te nie zostały jeszcze nałożone?
2. Omówienie procedury sanowania ryzyka nałożenia korekty finansowej

III. Korekta finansowa

1. Na jakiej podstawie prawnej instytucja nakłada korektę finansową?
2. Czy instytucja może nałożyć korektę finansową stosując wyłącznie taryfikator korekt finansowych?
3. W jakiej formie powinna być nałożona korekta finansowa?
4. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?

IV. Naruszenie Pzp jako podstawa do nałożenia korekty finansowej

1. Czy każde naruszenie Pzp niesie za sobą korektę finansową?
2. Za jakie naruszenia Pzp instytucja powinna nakładać korekty finansowe a jakie naruszenia powinny być wolne od korekt finansowych?
3. W jaki sposób w systemie korekt finansowych naruszenie Pzp wiąże się z wystąpieniem nieprawidłowości?
4. Czy wskazanie naruszenia poszczególnego przepisu Pzp w taryfikatorze korekt finansowych stanowi wystarczającą przesłankę do nałożenia korekty finansowej?
5. W jaki sposób instytucja nakładająca korektę finansową powinna uzasadnić jej nałożenie, aby ta była nałożona w sposób prawidłowy?
6. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?

V. Naruszenia podczas realizacji projektu, a korekta finansowa

1. Termin realizacji projektu
2. Wskaźniki produktu i rezultatu
3. Przedmiot projektu
4. Zgodność z umową o dofinansowanie
5. Zgodność z przepisami prawa publicznego (w tym  decyzje administracyjne, pozwolenia, zgody)
6. Zgodność z przepisami praw prywatnego (w tym współpraca z wykonawcą, podwykonawcami, osobami trzecimi)

VI. Wysokość korekty finansowej

1. Na podstawie jakich zasad instytucja powinna ustalić wartość korekty finansowej?
2. Jak ustalenie wartości korekty finansowej wygląda w praktyce (zwłaszcza gdy podstawą nałożenia korekty jest naruszenie inne niż Pzp)?
3. Jakie okoliczności powinno się wziąć pod uwagę analizując dopuszczalność obniżenia korekty finansowej?

VII. Kontrola projektu

1. Kiedy występuje podstawa do kontroli projektu?
2. W jaki sposób kontrola powinna być prowadzona (standardy kontroli)?
3. W jaki sposób kontrolujący powinni udowodnić podstawę do nałożenia korekty finansowej?
4. Zgłoszenie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej – w jaki sposób uczynić to skutecznie?

VIII. Zwrot (pomniejszenie) środków dotacji UE

1. Jakie są proceduralne (procesowe) możliwości uchylenia korekty finansowej po negatywnym rozpatrzeniu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej?
2. W jakich przypadkach dojdzie do żądania zwrotu środków z dotacji UE z odsetkami?
3. W jakich przypadkach dojdzie do pomniejszenia (potrącenia) środków z dotacji UE?
4. Jakie są możliwości obrony korekty finansowej, jeżeli ta została już zapłacona?

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, jeden z czołowych ekspertów w zakresie kontroli projektów unijnych, korekt finansowych oraz procedur związanych ze zwrotem środków z UE; w tym zakresie opublikował 4 książki oraz kilkadziesiąt artykułów w prasie prawniczej i branżowej. Autor wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na rzecz beneficjentów funduszy UE, w tym jsfp, które pozwoliły uniknąć korekt finansowych. Pełnomocnik beneficjentów w postępowaniach kontrolnych oraz administracyjnych związanych ze zwrotem środków unijnych; brał czynny udział w kilkuset procedurach związanych z nakładaniem korekt finansowych oraz ze zwrotem środków zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 06.03.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

Przyjmujemy zgłoszenia do 11.03.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.