PROGRAM SZKOLENIA:

I. Charakter prawny korekty finansowej

1. Korekta finansowa jako kara umowna zastrzeżona w umowie o dofinansowanie
2. Korekta finansowa jako przedmiot decyzji administracyjnej
3. Korekta finansowa jako element decyzji z art. 207 ufp
4. Od czego zależy charakter prawny korekty finansowej – czy może być on zmienny w zależności od występującej sytuacji w sprawie?
5. Jak charakter korekty finansowej definiują sądy?
6. W jaki sposób charakter prawny korekty finansowej wpływa na obowiązki instytucji nakładającej korektę finansową?
7. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?
8. W jaki sposób charakter prawny korekty finansowej wpływa na środki ochrony prawnej dla beneficjentów chcących uniknąć korekty finansowej?

II. Etap realizacji i podstawa prawna nałożenia korekty finansowej

1. Na jakich etapach realizacji projektu instytucja może nałożyć na beneficjenta korektę finansową? – czy tylko po kontroli projektu?
2. Na jakiej podstawie prawnej instytucja powinna nałożyć korektę finansową?
3. Czy instytucja może nałożyć korektę finansową stosując wyłącznie taryfikator korekt finansowych?
4. W jakiej formie powinna być nałożona korekta finansowa?
5. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?
6. Jak skutecznie podnieść zarzuty względem instytucji, która nałożyła korektę  finansową w oparciu o wadliwą podstawę prawną?

III. Naruszenie Pzp podstawą nałożenia korekty finansowej

1. Czy każde naruszenie Pzp niesie za sobą korektę finansową?
2. Za jakie naruszenia Pzp instytucja powinna nakładać korekty finansowe a jakie naruszenia powinny być wolne od korekt finansowych?
3. W jaki sposób w systemie korekt finansowych naruszenie Pzp wiąże się z wystąpieniem nieprawidłowości?
4. Czy wskazanie naruszenia poszczególnego przepisu Pzp w taryfikatorze korekt finansowych stanowi wystarczającą przesłankę do nałożenia korekty finansowej?
5. W jaki sposób instytucja nakładająca korektę finansową powinna uzasadnić jej nałożenie, aby ta była nałożona w sposób prawidłowy?
6. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?
7. Jaką argumentację powinien podjąć beneficjent aby uchylić korektę finansową?

IV. Ustalenie wartości korekty finansowej

1. Na podstawie jakich zasad instytucja powinna ustalić wartość korekty finansowej?
2. Jak ustalenie wartości korekty finansowej wygląda w praktyce?
3. Wedle, której wersji taryfikatora nałożyć korektę finansową jeżeli ten zmienił się w toku realizacji projektu lub w toku prowadzonej kontroli?

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, jeden z czołowych ekspertów w zakresie kontroli projektów unijnych, korekt finansowych oraz procedur związanych ze zwrotem środków z UE; w tym zakresie opublikował 4 książki oraz kilkadziesiąt artykułów w prasie prawniczej i branżowej. Autor wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na rzecz beneficjentów funduszy UE, w tym jsfp, które pozwoliły uniknąć korekt finansowych. Pełnomocnik beneficjentów w postępowaniach kontrolnych oraz administracyjnych związanych ze zwrotem środków unijnych; brał czynny udział w kilkuset procedurach związanych z nakładaniem korekt finansowych oraz ze zwrotem środków zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 03.05.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.