Celem niniejszego szkolenia jest omówienie nowelizacji Prawa budowlanego, która zacznie obowiązywać od dnia 19 września 2020 r. Nasz doświadczony wykładowca nie tylko przedstawi nowe regulacje i przyczyny ich wprowadzenia, ale przede wszystkim dokona oceny ich przewidywanego wpływu na proces inwestycyjny oraz jego uczestników.

Niniejsze szkolenie kierowane jest do tych wszystkich, których interesuje proces inwestycyjny od strony praktycznej i którzy chcą dobrze przygotować się na wejście w życie nowych regulacji. Znajomość znowelizowanych przepisów zapewni przewagę nad konkurencją i umożliwi właściwe przygotowanie się do przyszłego procesu inwestycyjnego.

PROGRAM SZKOLENIA:
CZĘŚĆ I

1. Omówienie zasadniczych zmian zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
2. Zmiana w zakresie obszaru oddziaływania obiektu w kontekście ustalania stron postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.
3. Zgoda na odstępstwo – modyfikacje i wyłączenia.
4. Projekt budowlany, w szczególności projekt techniczny jako zasadnicza zmiana nowelizacji.
5. Nowe obowiązki i uprawnienia uczestników procesu inwestycyjnego.
6. Zmiany w procedurze uzyskiwania pozwoleń na budowę, w tym zakres weryfikacji projektu budowlanego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
7. Inwestycje zwolnione spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – zmiany w art. 29-30 ustawy Prawo budowlane.

CZĘŚĆ II

1. Szczegółowe omówienie nowego katalogu istotnych odstępstw od projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz warunków pozwolenia na budowę.
2. Zmiana regulacji dotyczącej przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora.
3. Samowole budowlane – specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego w kontekście wprowadzonych zmian.
4. Nowe regulacje dotyczące uproszczonej procedury legalizacyjnej.
5. Zmiany w procedurze pozyskiwania pozwoleń na użytkowanie – zakres sprawdzenia projektu technicznego, doprecyzowanie przypadków pozyskiwania decyzji przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, rozszerzenie zakresu obowiązkowej kontroli oraz nowe regulacje dotyczące kar za przystąpienie do użytkowania bez pozwolenia.

CZĘŚĆ III

1. Przewidywane skutki przyjętych zmian dla poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego.
2. Zwiększenie zakresu odpowiedzialności projektantów.
3. Zmiany w obszarze pozyskiwania warunków przyłączenia do sieci – terminy, kary, odpłatność.
4. Przepisy przejściowe i końcowe jako kluczowy aspekt przygotowywania się do wdrożenia nowelizacji.
5. Ocena nowych regulacji- pytania, dyskusja.

Pytania, odpowiedzi.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł “prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 490 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykład, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 21.07.2020r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.