INFORMACJA O SZKOLENIU:

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmienioną wersję Wytycznych, któresą podstawową regulacją związaną z kwalifikowalnością wydatków. Bez znajomości wprowadzonych zmian beneficjenci środków unijnych narażeni będę na zmniejszenie uzyskanych kwot dotacji, a nawet na całkowitą utratę dofinansowania nie tylko do wydatków, ale także na cały projekt.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż zmiany są obszerne. Odnoszą się one do wielu istotnych zagadnień. Przy tym nie tylko do kwestii stricte związanych z realizacją i rozliczeniem projektów unijnych. Także do zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów.
Znowelizowane Wytyczne obowiązują od dnia 9 września 2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Moment wejścia w życie nowelizacji Wytycznych,
2. Zmiany w zakresie regulacji obowiązku zachowania trwałości projektów,
3. Zmiany w zakresie oceny kwalifikowalności wydatków,
4. Zmiany w zakresie regulacji wydatków niekwalifikowalnych,
5. Zmiany w zasadach faktycznego poniesienia wydatków,
6. Zmiany w zakresie regulacji udzielania zamówień publicznych,

a. Zmiany w zakresie obligatoryjnych wyłączeń stosowania trybów rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności,
b. Zmiany w zakresie fakultatywnych wyłączeń stosowania trybów rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności,
c. Zmiany w zakresie czynności przygotowawczych,
d. Zmiany w regulacji trybu – rozeznanie rynku,
e. Zmiany w regulacji trybu – zasada konkurencyjności,

7. Zmiany w zakresie uproszczonych metod rozliczania,
8. Zmiany w zakresie technik finansowania środków trwałych,
9. Zmiany w regulacji projektów generujących dochód,
10. Zmiany w zakresie zaangażowania personelu w projekcie,
11. Zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków na zakup nieruchomości,
12. Zmiany w warunkach i procedurach konstruowania budżetu projektu finansowanego ze środków EFS
13. Zmiany w zakresie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.
Przeprowadził blisko 200 szkoleń, autor i współautor 8 publikacji książkowych oraz ponad 100 artykułów, w tym w dwumiesięczniku NIK „Kontrola Państwowa”, miesięczniku RIO „Finanse Komunalne”, czy miesięcznikach: „Przetargi Publiczne” i „Finanse Publiczne”.Jego opinie i bieżące komentarze przytaczały m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska, TVN 24 Biznes i Świat, czy Polskie Radio.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 09.10.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9:30 do 15:30.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.