PROGRAM SZKOLENIA:

I. Księgi wieczyste:

1. zakres stosowania ksiąg wieczystych,
2. jawność ksiąg wieczystych, w tym domniemania prawne i ograniczenia usuwalności domniemania,
3. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych:

– pojęcie,
– znaczenie,
– wyłączenia rękojmi – kiedy rękojmia nie działa,

4. wzmianki i ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
5. wpis ograniczonych praw rzeczowych do księgi wieczystej:

– znaczenie,
– chwila dokonania wpisu,
– zastrzeżenie pierwszeństwa,

6. ujawnienie w księdze wieczystej innych praw:

– znaczenie,
– chwila dokonania wpisu,
– zastrzeżenie pierwszeństwa,

7. księgi wieczyste dla praw spółdzielczych,
8. wykreślenie wpisów ujawnionych w księdze wieczystej na podstawie nieobowiązujących przepisów,

II. Egzekucja komornicza:

1. właściwe organy,
2. właściwość komornika,
3. zakres zajęcia,
4. skutki zajęcia nieruchomości:

-rozporządzenie nieruchomością po zajęciu,
– obciążenie nieruchomości po zajęciu,
– ujawnienie zajęcia nieruchomości,

5. ostrzeżenie o toczącej się egzekucji,
6. wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości,

III. Służebności:

1. rodzaje,
2. istota,
3. skutki ustanowienia,
4. wygaśnięcie,

IV. Użytkowanie:

1. istota,
2. skutki ustanowienia,
3. wygaśnięcie,

V. Prawo pierwokupu:

1. rodzaje,
2. istota,
3. skutki ustanowienia,
4. procedura,

VI. Roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości:

1. istota,
2. wpis do księgi wieczystej,
3. dokonanie czynności wbrew roszczeniu i jej skutki,

VII. Roszczenie o wykup nieruchomości lub jej części:

1. podstawy,
2. skutki,

VIII. Dostęp do drogi publicznej:

1. istota,
2. roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej (w tym: warunki,skutki),
3. inne sposoby zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

IX. Nieważność i bezskuteczność umowy w obrocie nieruchomościami – inne przypadki.

X. Pytania, dyskusja.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Kazimiera Wijatyk – Kubicka

radca prawny, mediator sądowy w sprawach nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomościami, w tym w obrocie, obciążaniu, wynajmowaniu nieruchomości, sporach sąsiedzkich, inwestycjach budowlanych, planowaniuprzestrzennym, ochronie gruntów i zabytków. Świadcząc obsługę prawną od ponad 6 lat jako radca prawny, udziela skutecznej pomocy prawnej deweloperom oraz innym podmiotom w realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami. Wspiera od strony prawnej również zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.
Pracuje również jako nauczyciel akademicki oraz trener w obszarze szkoleń prawniczych organizowanych dla inwestorów na rynku nieruchomości i pracowników organów administracji publicznej.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

 

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 19.06.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jednostek publicznych istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.