PROGRAM SZKOLENIA:

I. Pomoc publiczna – definicja i test występowania

1. Definicja legalna pomocy publicznej – art. 107 ust. 1 TFUE
2. Przesłanki konstytuujące wystąpienie pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE – praktyczne umówienie na podstawie wyroków TSUE (dawniej: ETS)
3. Test prywatnego przedsiębiorcy – co daje i w jaki sposób należy go wykonać, aby odniósł planowany skutek?

II. Status, formalna dopuszczalność, maksymalna intensywność wsparcia

1. Status przedsiębiorcy a pomoc publiczna
2. Formalna dopuszczalność – kwestia spełnienia wymogów, konsekwencje ich niezachowania
3. Maksymalna intensywność pomocy publicznej – od czego zależy wielkość możliwej do uzyskania pomocy publicznej?
4. Pomoc publiczna a programy operacyjne, w tym regionalne programy operacyjne na lata 2007-2014
5. Konsekwencje występowania pomocy publicznej w ramach projektu unijnego – bezpośrednie i pośrednie
6. Pomoc publiczna dopuszczalna na podstawie rozporządzenia Komisji nr 651/2014
7. Pomoc de minimis – na podstawie rozporządzenie Komisji 1407/2013

III. Procedura notyfikacyjna pomocy publicznej

1. Prenotyfikacja
2. Notyfikacja uproszczona
3. Postępowanie notyfikacyjne

IV. Monitorowanie, kontrola i zwrot pomocy publicznej

1. Instytucje i organy odpowiedzialne
2. Procedury monitorowania i kontroli
3. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości
4. Zwrot pomocy publicznej – procedura, szanse procesowe beneficjentów – jak się bronić przed zwrotem pomocy?

V.  Pytanie uczestników szkolenia/ dyskusja

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 22.11.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się we WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.