Celem niniejszego szkolenia jest omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego z punktu widzenia praktyka. Nasz doświadczony wykładowca przedstawi nie tylko kluczowe problemy pojawiające się na etapie uzyskiwania decyzji poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, ale przede wszystkim omówi przepisy KPA, które ułatwiają przejście przez procedurę. Niniejsze szkolenie kierowane jest do tych wszystkich, którzy chcą spojrzeć na proces inwestycyjny z punktu widzenia praktycznego i zrozumieć go na przykładzie konkretnych kazusów oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Szkolenie odpowie również na pytanie kiedy można bezpiecznie rozpocząć budowę w przypadku wnoszenia przez strony środków zaskarżenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kluczowe zagadnienia –

• obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej,
• przebieg postepowania w przypadku przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko,
• przebieg postepowania w przypadku przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko,
• udział organizacji ekologicznych,
• kluczowe elementy decyzji środowiskowej,
• konsekwencje wydanej decyzji środowiskowej dla kolejnych decyzji.

2. Lokalizacja inwestycji w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – omówienie odrębności w procedurze na przykładzie konkretnych spraw. Przegląd orzecznictwa.

3. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę –

• najczęstsze błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o pozwolenie na budowę,
• rola i odpowiedzialność projektanta,
• błędy organów administracji architektoniczno-budowlanej mające wpływ na wadliwość wydawanych decyzji,
• podstawy do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę – przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych,
• ostateczność i prawomocność pozwolenia na budowę a możliwość wykonywania robót budowlanych,
• zaskarżenie pozwolenia na budowę do sądu administracyjnego i jego wpływ na wstrzymanie robót budowlanych,

4. Ocena nowych regulacji – pytania, dyskusja.

CZĘŚĆ II

1. Omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście ich wpływu na postępowania administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego.
2. Dodatkowe uprawnienia dla stron postępowania oraz udogodnienia dla inwestorów.
3. Nowe obowiązki dla organów administracji publicznej.
4. Ocena regulacji – kto zyskał, a kto stracił?

Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł “prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykład, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 17.10.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.