Celem niniejszego szkolenia jest omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego z punktu widzenia praktyka. Nasz doświadczony wykładowca przedstawi nie tylko kluczowe problemy pojawiające się na etapie uzyskiwania decyzji poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, ale przede wszystkim omówi nowe przepisy prawa budowlanego, które weszły w życie w dniu 19 września 2020 r. oraz przepisy przejściowe, aby uczestnicy posiedli wiedzę, które regulacje powinni stosować.

Niniejsze szkolenie kierowane jest do tych wszystkich, którzy chcą spojrzeć na proces inwestycyjny z punktu widzenia praktycznego i zrozumieć go na przykładzie konkretnych kazusów. Szkolenie odpowie również na pytanie kiedy można bezpiecznie rozpocząć budowę w przypadku wnoszenia przez strony środków zaskarżenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I

KLUCZOWE DECYZJE POPRZEDZAJĄCE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kluczowe zagadnienia –

• obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej,
• kluczowe elementy decyzji środowiskowej,
• konsekwencje wydanej decyzji środowiskowej dla kolejnych decyzji oraz braku pozyskania decyzji środowiskowej.

2. Lokalizacja inwestycji w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – omówienie kluczowych zagadnień.

CZĘŚĆ II

ZASADNICZE ZMIANY ZMIERZAJĄCE DO UPROSZCZENIA I PRZYSPIESZENIA PROCESU INWESTYCYJNEGO WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1. Zmiana w zakresie obszaru oddziaływania obiektu w kontekście ustalania stron postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.
2. Zgoda na odstępstwo – modyfikacje i wyłączenia.
3. Projekt budowlany, w szczególności projekt techniczny jako zasadnicza zmiana nowelizacji.
4. Nowe obowiązki i uprawnienia uczestników procesu inwestycyjnego.
5. Zmiany w procedurze uzyskiwania pozwoleń na budowę, w tym zakres weryfikacji projektu budowlanego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
6. Inwestycje zwolnione spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – zmiany w art. 29-30 ustawy Prawo budowlane.
7. Omówienie nowego katalogu istotnych odstępstw od projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz warunków pozwolenia na budowę.
8. Zmiana regulacji dotyczącej przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora – szczegółowa analiza i kontekst odstąpienia od konieczności przedkładania zgody pierwotnego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę.
9. Samowole budowlane – specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego w kontekście wprowadzonych zmian.
10. Nowe regulacje dotyczące uproszczonej procedury legalizacyjnej.
11. Zmiany w procedurze pozyskiwania pozwoleń na użytkowanie – zakres sprawdzenia projektu technicznego, doprecyzowanie przypadków pozyskiwania decyzji przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, rozszerzenie zakresu obowiązkowej kontroli oraz nowe regulacje dotyczące kar za przystąpienie do użytkowania bez pozwolenia.

Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł “prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 390 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykład z możliwością zadawania pytań przez uczestników, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 16.02.2021r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie online odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting w godz. 8:30 – 14:00.

Trener prowadzić będzie szkolenie ze specjalnie przygotowanej sali, gwarantującej najwyższą jakość szkolenia (wysoka jakość obrazu, dźwięku, prezentacja widoczna dla uczestników).

Dzień przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie oraz hasło umożliwiające udział w szkoleniu.

UWAGA – Nie jest wymagana instalacja platformy ClickMeeting przez uczestników szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy na bieżąco będą mieli możliwość zadawania pytań trenerowi.

Liczba miejsc ograniczona – w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 osób.