PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Regulacja udzielania pomocy publicznej

a. Powszechny zakaz udzielania pomocy publicznej
b. Pomoc publiczna de minimis jako wyjątek od powszechnego zakazu udzielania pomocy publicznej

2. Ustawa o przekształceniu…, a pomoc publiczna de minimis

a. Podstawy prawne

i. art. 14 ust. 1 o przekształceniu… podstawą stosowania przepisów o pomocy publicznej de minimis
ii. dalsze niż art. 14 ust. 1 o przekształceniu… podstawy do stosowania przepisów o pomocy publicznej de minimis

b. Środki pomocowe de minimis w ustawie o przekształceniu…

i. opłata
ii. bonifikata

3. Zasady udzielania pomocy de minimis

a. Limit pomocy publicznej de minimis
b. Beneficjent pomocy publicznej de minimis
c. Podział i łączenie beneficjentów, a limit pomocy de minimis
d. Obowiązki beneficjenta pomocy de minimis
e. Obowiązki podmiotu udzielającego pomocy publicznej de minimis
f. Kontrola pomocy publicznej de minimis
g. Zwrot pomocy publicznej de minimis
h. Kary pieniężne

4. Dopłata z art. 14 ust. 2 ustawy o przekształceniu…

a. Istotna i charakter prawny dopłaty
b. Istotne wątpliwości prawne związane ze sformułowanie przepisu i  skutkami prawnymi jego wprowadzenia

5. Konsultacje z uczestnikami szkolenia.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów, a także kwestiami odpowiedzialności osób pełniących funkcje publiczne, w tym deliktami administracyjnymi i odpowiedzialnością karną.

Autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów. Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 11.12.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.