PROGRAM SZKOLENIA:
CZĘŚĆ I
1. Omówienie zasadniczych zmian zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
2. Najczęstsze błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o pozwolenie na budowę.
3. Błędy organów administracji architektoniczno-budowlanej mające wpływ na wadliwość wydawanych decyzji.
4. Podstawy do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę – przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
5. Ocena nowych regulacji – pytania, dyskusja.

CZĘŚĆ II
1. Omówienie nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście ich wpływu na postępowania administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego.
2. Dodatkowe uprawnienia dla stron postępowania oraz udogodnienia dla inwestorów.
3. Nowe obowiązki dla organów administracji publicznej.
4. Ocena nowych regulacji – kto zyska, a kto straci?

CZĘŚĆ III – CASE STUDY
1. Symulacja przebiegu wzorcowego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego z perspektywy inwestora oraz organu – zajęcia w dwóch grupach

Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Celem proponowanego szkolenie jest omówienie w sposób przystępny i ciekawy kluczowych zmian w procesie inwestycyjnym wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane, a w szczególności istotnej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2017 r. Trzecia część szkolenia ma charakter warsztatowy, a jej celem jest utrwalenie wiedzy przekazanej w toku szkolenia na przykładzie konkretnych stanów faktycznych i zapadłych rozstrzygnięć administracyjnych, które zostały zweryfikowane przez sądy administracyjne. Przedstawienie zmian przepisów oraz ich wpływu na postepowania administracyjne zarówno od strony inwestora, jak i organów administracji publicznej czyni szkolenie atrakcyjnym zarówno dla uczestników procesu inwestycyjnego, jak również pracowników administracji.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda – Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 28.09.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.