Celem niniejszego szkolenia jest omówienie nowych regulacji wynikających z ustawy, która weszła w życie 22 sierpnia 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Na szkoleniu przedstawione zostaną korzyści i ryzyka płynące z nowych przepisów dla inwestorów i organów administracji publicznej w zestawieniu nowych regulacji z dotychczasowymi przepisami regulującymi proces inwestycyjny, które w dalszym ciągu będą obowiązywały.

Szkolenie adresowane jest zarówno do inwestorów, którzy będą mogli skorzystać z trybu pozyskiwania pozwoleń wynikającego z tzw. specustawy mieszkaniowej, jak również do organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, na których spoczywać będą nowe ustawowe obowiązki, obwarowane karami pieniężnymi za zwłokę w wydaniu rozstrzygnięć.

Nasz trener mec. Joanna Sebzda-Załuska w dniu 22.08.2018r. był gościem serwisu informacyjnego TVP Info, na którym przedstawił główne zmiany wynikające ze specustawy mieszkaniowej, która weszła w życie w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Pełną wypowiedź znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem (od 00:16:55): https://lnkd.in/dK2Gw3Q

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy specustawy mieszkaniowej – kto i w jaki zakresie może skorzystać z nowych regulacji.
2. Omówienie zasadniczych założeń zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowej wynikających ze specustawy mieszkaniowej.
3. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych – koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.
4. Procedura podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji – właściwość organu, zakres wniosku, przebieg procedury, elementy obligatoryjne uchwały oraz tryb i terminy jej zaskarżenie.
5. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.
6. Zakres przedmiotowy inwestycji towarzyszących, tryb ich przygotowania i realizacji.

CZĘŚĆ II
1. Procedura pozyskania pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
2. Modyfikacja terminów i zakresu pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień poprzedzających proces inwestycyjny.
3. Tryb udzielania pozwolenia na użytkowanie inwestycji objętych specustawą mieszkaniową – odrębności względem przepisów ogólnych.
4. Kary za nieterminowe działanie organów administracji publicznej.
5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących –

a) zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów,
b) zasady ustalania i wypłaty odszkodowania.

6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe.

CZĘŚĆ III – CASE STUDY

1. Symulacja przebiegu postępowania poprzedzającego realizację inwestycji mieszkaniowej w oparciu o przepisy ogólne (aktualnie obowiązujące) oraz w oparciu o przepisy specustawy mieszkaniowej.
2. Ocena nowych regulacji – pytania, dyskusja.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub wynajętej sali.

W celu otrzymania wyceny prosimy o kontakt.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda – Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 470 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 10.09.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.