PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia został tak przygotowany, aby uczestnicy zdobyli, poszerzyli lub ugruntowali od strony praktycznej swoją wiedzę w zakresie obowiązków dotyczących udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro, w szczególności w kontekście przepisów o finansach publicznych. Wskazane zostaną minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy, pozwalające na uniknięcie nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność, w tym jak przygotować regulamin wewnętrzny udzielania zamówień do 30 000 euro pozwalający wypełnić te wymogi. Ponadto uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak oceniać i wybierać oferty oraz jak dokumentować wybór wykonawcy i ocenę ofert.

 • Planowanie i szacowanie zamówień
 1. Prawidłowa kwalifikacja zamówień wymagających łącznego szacowania – jak w praktyce ustalać tzw. kryteria tożsamościowe i jakie znaczenie ma Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 2. Zamówienia odrębne, zamówienia nieplanowane
 3. Zamówienia w częściach/powtarzające się okresowo/ciągłe – kiedy mamy z nimi do czynienia?
 4. Zamówienia do 30 000 euro a art. 6a ustawy Pzp
 5. Zamówienia wieloletnie a szacunek, w tym szacowanie wartości zamówień współfinansowanych ze środków unijnych
 6. Prawo opcji
 7. Plan zamówień a plan finansowy (budżet)
 • Zasady udzielania zamówień bagatelnych – regulamin?
 1. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień – wybór czy obowiązek, stopień szczegółowości, praktyczne wskazówki dotyczące jego treści
 2. Regulamin wewnętrzny a wytyczne instytucji zarządzającej
 3. Wniosek (zapotrzebowanie) na zamówienie do 30 000 euro
 • Metody pozyskania zamówienia do 30 000 euro
  1. Sondaż rynkowy
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Transakcja bezpośrednia
 • Zasada konkurencyjności – kiedy ma zastosowanie i podstawowe wymagania do jej spełnienia
 • Przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia do 30 000 euro
   1. Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro
   2. Kryteria oceny ofert i wybór oferty
   3. Rezygnacja z udzielenia zamówienia
   4. Umowy na zamówienia bagatelne – forma, termin obowiązywania oraz zmiana umowy
 • Reguły dokumentowania czynności przy udzielaniu zamówień do 30 000 euro
 • Kwestie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w tym za nieprawidłowe oszacowanie zamówienia, niedochodzenie należności od wykonawcy
prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Dr Andrzela Gawrońska – Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych (w tym ponad 30 po nowelizacji z 2016 r.) m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. „Vademecum zamawiającego”, „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”, „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016.Komentarz”, „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT

(bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 09.10.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w Boutique Hotel’s, ul. Kwiska 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Hotel posiada bezpłatny parking.