PROGRAM SZKOLENIA:

I. Opis przedmiotu zamówienia w przetargach „medycznych” według Pzp i przy wartości do 30 000 euro

1. Czy i kiedy można używać nazwy własne
2. Jak dopełnić opisu równoważności
3. Wymóg wskazania czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Określanie warunków
2. Proporcjonalność i minimalne poziomy zdolności w zakresie specyfiki zamówień podmiotów leczniczych

III. Oświadczenie wstępne wykonawcy w procedurze „biuletynowej” oraz na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej”

1. Termin złożenia i aktualność
2. Wymogi formalne i weryfikacja treści
3. Uzupełnianie i poprawianie oświadczenia wstępne, w tym problem daty

IV. Oświadczenia i dokumenty – podmiotowe, przedmiotowe oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia

1. Rodzaje dokumentów żądanych przez podmioty lecznicze
2. Specyfika dokumentów przedmiotowych istotnych dla podmiotów leczniczych
3.  Termin składania, uzupełnianie, forma, jak rozumieć aktualność „na dzień złożenia”

V. Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym – krok po kroku
VI. Kryteria oceny ofert w zamówieniach podmiotów leczniczych (m.in. na dostawy odczynników laboratoryjnych, leki, sprzęt jednorazowego użytku, aparaturę)

    1. Ograniczenie w stosowaniu ceny – które podmioty lecznicze dotyczy i jak sprostać wymogom ustawowym, praktyczne przykłady zapisów do załącznika do protokołu postępowania
2. Kiedy kryterium odnosi się do przedmiotu zamówienia i jak powinno być „sprawdzalne”
3. Jakie dobrać pozacenowe kryteria oceny ofert
4. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”

VII. Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu
VIII. Umowy – okoliczności uzasadniające zmiany (aneksowanie) umowy – przykłady zastosowania w podmiotach leczniczych w celu elastycznego zarządzania umową

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Dr Andrzela Gawrońska – Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych (w tym ponad 30 po nowelizacji z 2016 r.) m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. „Vademecum zamawiającego”, „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”, „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016.Komentarz”, „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT

(bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 14.03.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WENDEREDU przy ul. Św. Józefa 1/3 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.