PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiana Wytycznych ws. kwalifikowalności

1. Data wejścia w życie nowelizacji Wytycznych wraz z wyjątkami
2. Stosowanie nowelizacji Wytycznych do wszczętych procedur udzielenia zamówienia
3. Stosowanie nowelizacji Wytycznych do zawartych umów o zamówienie

II. Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi, a regulamin udzielania zamówień

1. W jaki sposób pogodzić stosowanie już obowiązującego w jednostce regulaminu udzielania zamówień z obowiązkiem stosowania Wytycznych?
2. Czy zmiana obowiązującego regulaminu jest konieczna?
3. Jakie czynności należy podjąć, aby zapewnić kwalifikowalność poniesionych wydatków.

III. Zamówienia udzielane w projektach UE

1. Bezwzględne wyłączenia zasady konkurencyjności i rozeznania rynku
2. Względne wyłączenia zasady konkurencyjności i rozeznania rynku
3. Szanowanie wartości zamówienia publicznego

IV. Rozeznanie rynku

1. Progi stosowania rozeznania rynku
2. Rozeznanie rynku – na czym polega?
3. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie rozeznania rynku?
4. Czy w trybie rozeznania rynku niezbędna jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu?
5. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą?
6. Czy w rozeznaniu rynku wymagana jest publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
7. Jakie dokumenty z rozeznania rynku musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny?
8. Przesłanki obowiązkowego zamknięcia rozeznania rynku i przeprowadzenia zasady konkurencyjności

V. Zasada konkurencyjności

1. Progi stosowania zasady konkurencyjności
2. Zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe) – na czym polega?
3. Fakultatywna dopuszczalność przeprowadzenia postępowania w trybie zasada konkurencyjności
4. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie rozeznania rynku?
5. W jakim publikatorze należy ogłosić zapytanie ofertowe i od czego zależy wybór publikatora?
6. Przeprowadzenie postępowania – na co w szczególności zwrócić uwagę?
7. W jakim publikatorze beneficjent musi opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Jak musi być jego zawartość?
8. Przesłanki zmiany umowy o zamówienie – kiedy jest to dopuszczalne?
9. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą?
10. Jakie dokumenty z zapytania ofertowego musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny?

VI. Sankcje

1. Zwrot środków (potrącenie)
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Wykluczenie beneficjenta z możliwości uzyskiwania środków unijnych przez okres 3 lat
4. Odpowiedzialność karna

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.
Przeprowadził blisko 200 szkoleń, autor i współautor 8 publikacji książkowych oraz ponad 100 artykułów, w tym w dwumiesięczniku NIK „Kontrola Państwowa”, miesięczniku RIO „Finanse Komunalne”, czy miesięcznikach: „Przetargi Publiczne” i „Finanse Publiczne”.Jego opinie i bieżące komentarze przytaczały m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska, TVN 24 Biznes i Świat, czy Polskie Radio.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 25.11.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9:30 do 15:30.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.