PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I

1. Rola i miejsce decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procedurze przygotowania inwestycji.
2. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Karta informacyjna przedsięwzięcia a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
5. Udział organizacji społecznych w toku pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Podstawy wydania decyzji odmownej – przegląd orzecznictwa.
7. Ocena regulacji pod kątem ryzyki zagrożeń dla wnioskodawcy– pytania, dyskusja.

CZĘŚĆ II

1. Rola i miejsce decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w procedurze przygotowania inwestycji.
2. Przesłanki wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
3. Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy.
4. Ważność decyzji lokalizacyjnych i ich relacja do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Decyzja lokalizacyjna a decyzja o pozwoleniu na budowę – związanie organu.
6. Wpływ nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na procedurę pozyskiwania decyzji – kto zyska, a kto straci?

CZĘŚĆ III – CASE STUDY

1. Symulacja przebiegu wzorcowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dwóch wariantach – przy pełnej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku oraz w wariancie braku obowiązku przeprowadzenia oceny.

Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda – Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 i 2016 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 02.01.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.