PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy Pzp istotne dla instytucji kultury, w tym zwłaszcza na podstawie art. 4d – praktyka i błędy oraz relacja do przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

II. Reguły dotyczące szacowania wartości zamówienia i plany zamówień

III. Zamówienia na usługi kultury  zakwalifikowane do usług społecznych do 750 000 euro – ułatwienia proceduralne

IV.  Warunki udziału w postępowaniu i oświadczenia oraz dokumenty żądane na ich potwierdzenie

1. Rodzaje warunków istotne z punktu widzenia instytucji kultury i sposób ich właściwego określenia
2. Szczególne wymagania wobec konsorcjum wykonawców
3. Zaostrzenie reguł polegania przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo
4. Oświadczenie własne wykonawcy – forma, treść itp.
5. Reguły składania i uzupełniania dokumentów

V.  Jakie kryteria oceny ofert wybrać

1. Ograniczenie instytucji kultury w stosowaniu wyłącznie kryterium ceny
2.  „Realne” kryteria pozacenowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium „personelu” wykonawcy

VI. Umowy – istotne elementy treści, zasady zmiany (aneksowania) umowy w praktyce

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Dr Andrzela Gawrońska – Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych (w tym ponad 30 po nowelizacji z 2016 r.) m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. „Vademecum zamawiającego”, „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”, „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016.Komentarz”, „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT

(bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 11.04.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jednostek publicznych istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WENDEREDU przy ul. Św. Józefa 1/3 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.