PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przyczyny bieżącej zmiany warunków technicznych.
2. Zakres bieżącej zmiany.
3. Uporządkowanie zasad i zakresu rozporządzenia
4. Korekta i uzupełnienia niektórych pojęć i definicji.
5. Zmiany w zakresie usytuowania budynków również wielorodzinnych.
6. Parkingi dla różnych pojazdów, ich wymiary i odległości.
7. Miejsca gromadzenia odpadów stałych i ich odmiany.
8. Sytuowanie zbiorników na nieczystości ciekłe z dodatkowymi warunkami.
9. Korekty odległości między urządzeniami budowlanymi i wymagania wyposażenia w dźwigi osobowe.
10. Zmieniona zasada dostępu oświetlenia naturalnego oraz światła słonecznego do pomieszczeń.
11. Zmiany w parametrach mieszkań i ich wyposażeniu.
12. Garaże, zmiany wymiarów stanowisk, zmiany wentylacji.
13. Szerokie zmiany w przepisach pożarowych.
14. Zmiany wskaźników w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.
15. Korekta wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu oraz załączników.
16. Pytania i dyskusja.

Przed nami istotne zmiany dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana warunków technicznych obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zakresu usytuowania budynków (również wielorodzinnych), wymogów odnoszących się do miejsc postojowych, zasad dostępu światła słonecznego do pomieszczeń, wymogów dotyczących parametrów mieszkań i ich wyposażeniu, czy też szerokich zmian w przepisach pożarowych.

Jak wynika z informacji uzyskanych w Mnisterstwie Infrastruktury i Budwnictwa- planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2018 roku.

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Gabriel Marek

przez 21 lat pracował jako Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu miejskiego Wrocławia. Ukończył studia architektoniczne na Politechnice Wrocławskiej. Przeszedł wszystkie szczeble praktyki zawodowej na budowach, na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach budowlanych i zespołach projektowych, zajmując się szczególnie budownictwem przemysłowym w roli generalnego wykonawcy i generalnego realizatora inwestycji. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budową w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Jest wieloletnim członkiem państwowej komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane działającej przy Wojewodzie Wrocławskim. Przez szereg lat prowadził wykłady na Studium Podyplomowym dla urbanistów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest również wykładowcą w Szkole Inspekcji Pracy we Wrocławiu, prowadzi szkolenia i kursy z zakresu Prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej niemal w każdym województwie na terenie Polski. Jako sprawdzający, bierze czynny udział w projektach budowlanych wielkich centrów handlowych poza Wrocławiem, budynków szpitala w Gdańsku, gmachu głównego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczy w seminariach i szkoleniach budowlano-urbanistycznych w Berlinie, Dreźnie i Görlitz.

Jako ekspert w dziedzinie Prawa budowlanego uczestniczył w pracach komisji sejmowych, jest negocjatorem kolejnych zmian ustawy reprezentując komisję Unii Metropolii Polskich w negocjacjach ze stroną rządową.

Autor artykułów w periodykach DOIA i DOIIB oraz kilku książek wyjaśniających zawiłości przepisów budowlanych specjalizując się w ocenie prawnej najnowszych ustaw i warunków technicznych.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 21.11.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy jednoczesnym zgłoszeniu na szkolenie “Uwarunkowania środowiskowe i lokalizacyjne na etapie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, które odbędzie się 27.11 łączna cena za dwa szkolenia wyniesie 790 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.