PROGRAM SZKOLENIA:

I. Elektronizacja zamówień publicznych

1. Podstawa prawna i regulacja elektronizacji zamówień publicznych

a. dyrektywy unijne
b. ustawa Prawo zamówień publicznych
c. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentacji elektronicznej

2. Platforma e-zamówienia

a. cele powstanie platformy e-zamówienia
b. etap zaawansowania prac nad platformą e-zamówienia
c. Centralne Repozytorium Danych
d. Biuletyn Zamówień Publicznych
e. Biuletyn unijny – TED, eNotice, eSender
f. wymagania techniczne

3. Aukcja i licytacja elektroniczna

a. aukcja elektroniczna
b. licytacja elektroniczna
4. Postępowanie w dobie elektronizacji
a. ogłoszenia w postępowaniu,
b. oświadczenia w postępowaniu, w tym JEDZ
c. dokumenty
d. zadawanie pytań
e. oferty – ich uzupełnienie i wyjaśnienie
f. wybór wykonawcy i zawarcie z nim umowy o zamówienia
g. udostępnienie dokumentacji postępowania

5. Podpis elektroniczny

a. definicja
b. zakres korzystania
c. osoby, który muszą posiadać podpis elektroniczny

II. Ustawa o jawności życia publicznego

1. etap procesu legislacyjnego, na którym znajduje się ustawa o jawności życia publicznego

2. motywacje ustawodawcy do wprowadzenia ustawy

3. Zmiany w zamówieniach publicznych

a. dodatkowa przesłanka wykluczenia wykonawcy
b. dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy o zamówienie publiczne
c. pozbawienie prawa do wynagrodzenia za zrealizowaną część przedmiotu zamówienia
d. obowiązki publikacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej
e. zakaz zatrudniania osób zaangażowanych w postępowanie
f. oświadczenia majątkowe
g. dostęp do dokumentacji postępowania jako informacji publicznej
h. przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym

III. Dyskusja

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

prawnik w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 19.04.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jednostek publicznych istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.