Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Centrum Szkoleń KOMPETENCJA w dniu 19.05.2017r. uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewid. 2.02/00118/2017.